Thema gericht werken is spelenderwijs ontwikkelen

Bij kinderopvang Vrolijk wordt gewerkt aan de hand van een thema dat enkele weken centraal staat en waarin dagelijkse activiteiten vormgegeven worden. Binnen het thema komt op gevarieerde wijze de ontwikkeling van het kind aan bod. De ene keer wordt een groepsactiviteit gepland, de andere keer worden er individuele activiteiten gedaan. Vaak wordt de groep met behulp van de kinderen passend versierd in het thema en worden er knutselwerkjes voor gemaakt. We zoeken er leuke boekjes bij en leren nieuwe liedjes. Dit alles is gericht op de interesse en de signalen vanuit het kind die dan leeftijdsadequaat vormgegeven worden door pedagogisch medewerkers. Uitgaande van de belevingswereld van het kind als wel van de groep. Pedagogisch medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie en doen gepast en actief mee aan de activiteiten. Een nieuw thema wordt kenbaar gemaakt via de themabrief die de ouders via mail ontvangen.

Binnen elk thema is er aandacht voor ontwikkelingsaspecten en sprake van diverse spelvormen. Herhaling zorgt voor herkenning. Herkenning geeft vertrouwen. Bovendien ziet de pedagogisch medewerker welk talent een kind in zich heeft en kan dit uitdiepen of juist prikkelen als men merkt dat het kind een bepaalde activiteit nooit kiest. Kinderen bezitten ontwikkelingskracht en pedagogisch medewerkers spelen hierop in, nemen initiatieven en stimuleren.

Op de dagopvang hebben we de luxe dat we van een grote tuin mogen genieten. Bijna dagelijks maken we hier dan ook gebruikt van. Op de fietsjes, trekkers en andere voertuigen crossen we rond de zandbak of we zitten er met z’n allen middenin om zandtaartjes te maken. Met mooi weer gaan we picknicken op het grote grasveld en met water spelen. In de herfst doen we de regenlaarsjes aan en stampen we in de waterplassen. Dat is pas een dolle boel!!

Workshops

De bso heeft haar eigen programma. Op de bso bieden we variërende workshops aan. Hierbij kunt u denken aan:

 • Technisch apparatuur demonteren
 • Meedoen met een voetbal clinic
 • Koken en bakken
 • Bootcamp
 • Op de naaimachine kussentjes maken
 • Een vogelhuisje timmeren
 • Gips figuren maken
 • Armbandjes maken
 • Je eigen zeep maken
 • Hoe maak je je eigen stop motion filmpje
 • Hutten bouwen
 • Etc. etc.

De bedoeling van het aanbod van workshops is kinderen kennis laten maken met nieuwe aspecten, de nieuwsgierigheid stimuleren. Daarnaast zijn er uiteraard ook de dagelijkse activiteitjes zoals, chillen op de bank, kleuren en knutselen, spelletjes spelen en heerlijk buiten spelen met de bal of in de zandbak. Met het aanbod van de activiteiten en workshops staat plezier voorop. Kinderen mogen zelf weten of ze meedoen aan een workshop. We houden met het aanbod rekening met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

Met ons aanbod werken we bijvoorbeeld ook aan het zelfvertrouwen, leren samenwerken en het probleemoplossend vermogen van kinderen. We houden met ons programma rekening met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Voor de oudere kinderen of de kinderen die meer uitdaging nodig hebben, kiezen we voor een workshop en een wat vaster programma. Voor de jongste kinderen is het speelser van opzet. We maken dit onderscheid echter naar de kinderen toe niet. De kinderen kunnen zelf inschatten welke activiteit bij hun ontwikkeling op dat moment past.

To Top