Kinderopvang Grijpskerk

Als ouder wilt u werk en zorg zo goed en soepel mogelijk combineren. U zoekt kinderopvang voor uw kostbaarste bezit: uw kind. Slechts als de kinderopvang goed geregeld is, kunt u met een gerust hart naar uw werk gaan. Een stukje van de zorg en opvoeding willen wij als kinderdagverblijf graag met u delen en van u overnemen.

Onze Kinderdagopvang vangt uw kind op als hij of zij minimaal 6 weken oud is. Op de dagopvang zal uw kind verblijven tot hij of zij de leeftijd van vier jaar bereikt. Vervolgens kan uw kind doorstromen naar de bso.

Inspectierapport

 Download Inspectierapport KDV

Groepssamenstelling en stamgroep

In onze opvang verblijven 2 horizontale stamgroepen in de leeftijd van 0-2 jaar en van 2-4 jaar. De 0-2 groep bestaat uit maximaal 13 kinderen en de 2-4 groep uit maximaal 16 kinderen. Het aantal medewerkers dat op de groep werkt is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. We werken volgens het wettelijk vastgestelde leidster-kind ratio wat uit te rekenen is via de site 1ratio/nl. Dit is een speciaal ontwikkelde rekentool.

Vaste pedagogisch medewerkers

Er wordt met vaste pedagogisch medewerkers en vaste stagiaires gewerkt. Om het kind te laten wennen en de gelegenheid te geven een gehechtheidrelatie op te bouwen, wordt het kind (baby) zoveel mogelijk door een vaste pedagogisch medewerker verzorgd. Pedagogisch medewerkers leren in te spelen op de specifieke behoeften van het kind. Dit kan niet als er een voortdurende wisseling is van medewerkers.

Per 1-1-2018 worden baby’s tot de leeftijd van 1 jaar gekoppeld aan 2 vaste gezichten. Wanneer de baby aanwezig is bij de opvang, zal 1 van de 2 vaste gezichten sowieso aanwezig zijn. Deze vaste gezichten criterium komt ten goede aan de sociaal emotionele veiligheid van de baby. De medewerker weet hoe de baby zich ontwikkeld, waar de baby gestrest van raakt en weet waar de baby behoefte aan heeft.

Dagindeling dagopvang

Dagindeling:

7.00 uur: De kinderopvang is open en de kinderen kunnen gebracht worden.

Tot 9.30 uur: Alle kinderen zijn gebracht door de ouders en de pedagogisch medewerker is aanwezig op de stamgroep. De kinderen mogen vrij spelen of aangeven wat ze graag willen gaan doen.

9.30 uur: De kinderen krijgen drinken en we eten fruit. We zingen een liedje smakelijk eten smakelijk drinken. Als er iemand jarig is wordt er op dat moment de verjaardag gevierd en wordt eventueel een traktatie uitgedeeld door de jarige en de jarige krijgt dan ook een cadeautje.

10.00 uur: De kinderen die verschoond moeten worden krijgen een schone luier en de kinderen die bezig zijn met zindelijkheid training worden gestimuleerd. De zindelijke kinderen gaan op eigen gelegenheid naar de w.c. Vanaf de groep is er toezicht op het toilet.

Rond 10.30 uur: Afhankelijk van de mogelijkheden biedt de pedagogisch medewerker een activiteit aan. De keuze kan ook gemaakt worden om de kinderen vrij te laten spelen. Of we gaan lekker naar buiten voor een activiteit of vrij spel.

11.30 uur: Nadat de speelruimte (gezamenlijk) is opgeruimd gaan de kinderen aan tafel. Afhankelijk van wat de kinderen hebben gedaan worden de handen gewassen. Weer wordt er smakelijk eten gezongen en de pedagogisch medewerker deelt de bekers melk uit. De kinderen mogen vervolgens een broodje met hartig beleg eten. Voor de daaropvolgende broodjes mogen de kinderen zelf een keuze maken voor het beleg.

12.15 uur: Na de maaltijd worden de handjes en de mondjes schoongemaakt met wegwerpwashandjes. Er volgt een verschoonronde en een toiletronde. Kinderen die gaan slapen die worden met hun toebehoren naar bed gebracht.

13.00 uur: Voor de opblijvers is er een rustig moment om individueel te spelen, uitrusten op de bank of te luisteren naar een muziekje. Uiteraard mogen ze ook samen spelen met de andere opblijvers of even gezellig met de pedagogisch medewerker een activiteit doen.

Rond 14.00 uur: Rond deze tijd komen de kinderen uit bed. Ze worden aangekleed en kunnen nog vrij spelen. Dan gaan de kinderen aan tafel. Na het zingen van een aantal liedjes krijgen ze wat te drinken en een koekje. Weer is er tijd voor een activiteit of lekker (buiten) spelen.

16.15 uur: Dit is de laatste gezellige tafelmoment van de dag waarbij de kinderen weer wat te drinken krijgen met daarbij een cracker. Op verzoek van de ouders kunnen kinderen tot een leeftijd van 2 jaar rond dit tijdstip hun eigen warm eten nuttigen.  De laatste verschoon/ toilet ronde volgt en dan kunnen de kinderen spelen totdat ze opgehaald worden.

18.00 uur: Er blijft 1 pedagogisch medewerker achter met een stagiaire die wacht tot alle kinderen zijn opgehaald en om 18.00 de groepen afsluit. Onze kinderopvang is open van 7.00-18.00 uur. Wij vinden het belangrijk om regelmaat te bieden. Op deze manier creëren we voor de kinderen een gevoel van herkenning en rust. Kinderen die nog een voedingsschema hebben, krijgen de gewenste voeding op de door de ouders aangegeven tijden. Dit geldt natuurlijk ook voor het slapen. De dagopvang is een verlengstuk van thuis en moet daarom ook zoveel mogelijk aansluiten op het ritme van thuis.

Wennen

De eerste keer naar de dagopvang is leuk, maar ook spannend. We vinden het dus belangrijk om aan deze periode extra aandacht te schenken. Uw kind mag voor de startdatum 2 dagdelen komen wennen. Met een rustige opstartperiode kunnen kinderen en ouders/ verzorgers wennen aan de pedagogisch medewerker, de groep en de andere kinderen.

Voorafgaand aan deze wenperiode vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. Hierin besteden wij ruim aandacht aan zaken als slaappatroon, eet – en drinkgewoonten en de omgang met uw kind. Eveneens bespreken we met u de huisregels van onze opvang en het verloop van de wenperiode. U krijgt van ons een intakeformulier mee waarop u de achtergrond, het eventueel medicijngebruik of bijzonderheden aangaande uw kind kunt vermelden.

Inschrijven

Onder het kopje formulieren vindt u ook een aanvraagformulier voor de dagopvang.

Wanneer wij deze ingevuld van u hebben ontvangen, maken wij vrijblijvend een contractvoorstel.

Aan de hand daarvan kunnen we het contract opmaken.

To Top