Peuteropvang, wat is dat?

Wilt u ook graag dat uw kind speelt met leeftijdsgenootjes, maar bent u niet op zoek naar opvang voor de hele dag, dan is de peuteropvang bij Kinderopvang Vrolijk voor u een prima keuze. Peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar maken hier spelenderwijs kennis met dagelijkse dingen, ontmoeten leeftijdsgenootjes, maken plezier en kunnen in hun eigen tempo vaardigheden op doen.

Goede voorbereiding op de basisschool

Peuteropvang bij Vrolijk is een geweldige voorbereiding op de basisschool. Het is bovendien heel erg leuk!

Op de peutergroepen bieden we het programma ‘ Uk & Puk’ aan, dat de ontwikkeling van elk kind en de doorgaande lijn van de voorschoolse periode naar de basisschool bevorderd.

Inspectierapport

Wij zijn trots op ons inspectierapport, download het hier:

 Download Inspectierapport Peuterschool de Ukkepuk

Vve ‘Uk & Puk’

Uk & Puk is een educatief programma voor jonge kinderen. Spelen staat centraal, want spelen is ontdekken en spelen is groeien. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Uk & Puk leert peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Uw kind leert spelenderwijs en ervaart dat het vaak meer kan dan het dacht. Dit geeft zelfvertrouwen! Er is veel tijd voor de kring, buiten spelen, knutselen, zingen en nog veel meer. We hanteren een vast dagritme en een overzichtelijke indeling in speelhoeken zonder dat het te schools wordt. Hierdoor voelt uw kind zich snel thuis bij ons. De vaste leidsters kennen ieder kind en geven extra aandacht waar nodig. Als uw kind twee jaar is, kan het al starten bij peuterschool de Ukkepuk. In een vaste groep met maximaal zestien kinderen kan uw kind spelen, ontdekken en leren. De groep wordt dan begeleid door twee ervaren pedagogisch medewerkers. Zij werken in een vast team, uw kind ziet dus steeds dezelfde gezichten.

Wie komt in aanmerking voor peuteropvang toeslag en wie niet?

Bij peuterschool de Ukkepuk, van kinderopvang Vrolijk, neemt u vaste uren af waarop u uw kind naar de opvang kunt brengen, terwijl u gebruik maakt van de mogelijkheid tot teruggaaf van de kosten.

U kunt Kinderopvangtoeslag aanvragen voor uw kind(eren) op de peuteropvang, als u aan de voorwaarden voldoet. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de Kinderopvang en Peuteropvang wanneer beide ouders of een alleenstaande ouder een betaalde baan heeft.

Wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, bestaat er een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een gesubsidieerde plek. Informeert u bij Kinderopvang Vrolijk naar de mogelijkheden .

Werkwijze op de peutergroep

Peuters leren bij ons samen spelen, delen en omgaan met regels en afspraken. De taalontwikkeling van uw peuter stimuleren we door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen.

Bij peuterschool de Ukkepuk hebben we 3 peutergroepen:

  • Maandagochtend en woensdagochtend, van 8.30 uur tot 12.30 uur.
  • Dinsdagochtend en donderdagochtend, van 8.30 uur tot 12.30 uur.
  • Dinsdagmiddag en vrijdagochtend, van 13.00 uur tot 17.00 uur en van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Peuters die via het consultatie bureau, via de huisarts of een andere specialist geïndiceerd worden voor vve, komen 4 dagdelen per week op de peutergroep.

U betaalt voor de uren dat peuterschool de Ukkepuk geopend is, 8 uren per week tegen een tarief van €7,79. Dit is inclusief eventuele luiers. Peuteropvang bij de Ukkepuk wordt aangeboden op basis van 40 weken per jaar, wat betekend dat er in de schoolvakanties geen peuterschool is.

Wat zijn de voordelen van peuteropvang:

  • Ruime aandacht voor de algemene en motorische ontwikkeling
  • Peuteropvang stimuleert de taalontwikkeling
  • De opvangtijden sluiten aan bij de tijden van de basisschool
  • Peuteropvang creëert een geleidelijke overgang naar de basisschool

Voorop bij deze vorm van opvang staat het plezier dat kinderen samen hebben, dit wordt vorm gegeven door kinderen uit te dagen, te boeien en te prikkelen. Uiteraard wordt hier ook het welbevinden van de peuters, net als bij de dagopvang, nauwlettend in de gaten gehouden.

Programma’s en activiteiten bij de Ukkepuk:

Spelenderwijs leren

Uw peuter wil de wereld ontdekken. Spelen, leren, samen doen en zelf doen. De peuteropvang is daarvoor de ideale plek. Hier kunnen kinderen van twee tot vier jaar zich onder professionele begeleiding volop ontwikkelen. In een veilige, geborgen omgeving met vertrouwde gezichten.

In de groep kan uw kind andere ervaringen opdoen dan thuis en leert het om sociaal, zindelijk en zelfstandig te zijn. Zo is hij of zij straks goed voorbereid om naar school te gaan.

Uk & Puk bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s. De thema’s zijn zo gekozen dat ze dicht bij de belevingswereld van uw kind staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de activiteiten. Hij maakt iets mee dat de kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen of hij is verkouden. Hij laat de kinderen iets zien, maakt een grapje en stelt vragen. Via Puk worden de kinderen betrokken bij een activiteit en uitgedaagd om mee te doen.

De indeling van de ochtend ziet er als volgt uit:

8.30 en 8.45 uur: Ontvangst van de kinderen. Korte overdracht met ouder/ verzorger.

Rond 9.00 uur: De eerste kring, hulpje van de dag hangt de dagritme kaart op. Goedemorgen liedje wordt gezongen. Ruimte voor kringgesprek waar pop Puk ook bij aanwezig is.

Tot 10.00 uur: Puzzelen, vrij spelen, individuele activiteit met peuters.

Rond 10.00 uur: We gaan gezamenlijk opruimen en dan in de tweede kring, voorlezen, liedjes zingen, fruit eten en drinken. Het hulpje mag de bekers uitdelen.

Rond 10.30 uur: Toilet/ verschoon ronde. Er is alle ruimte om kinderen te stimuleren in hun zindelijkheid.

Nog even de handen wassen en dan gaan we een activiteit doen aansluit bij het thema. Dit kan een werkje zijn, een spel- of rollenspel, een kring activiteit of we gaan lekker naar buiten of in de gymzaal.

Rond 11.45 uur: Gezamenlijk opruimen en aan tafel. We gaan gezamenlijk lunchen ?.

Rond  12.15 uur: Mondjes schoonmaken, de ochtend afsluiten, de jassen aan.

12.30 uur: U mag uw peuter weer ophalen.

Wanneer u uw kind wilt opgeven voor peuteropvang bij de Ukkepuk is het mogelijk een inschrijfformulier op te vragen. U kunt ons bellen via 0594-699835 of mailen via: info@kinderopvangvrolijk.nl. 

Na behoefte van de ouder wordt er voor of na het aanvragen van de inschrijfformulier een kennismakingsgesprek gepland. Uw kind krijgt de mogelijk om vrijblijvend een keer mét u als ouder te ‘proeven’ aan de peuteropvang.

Wanneer u meer informatie wilt over vve op de peutergroep, verwijzen we u naar het beleidsplan ‘vve beleid bij Peuteropvang Vrolijk’. Deze ligt ter inzage op kantoor van Kinderopvang Vrolijk.

To Top