Werk en zorg combineren

Als ouder wilt u werk en zorg zo goed en soepel mogelijk combineren. U zoekt kinderopvang voor uw kostbaarste bezit: uw kind. Slechts als de kinderopvang goed geregeld is, kunt u met een gerust hart naar uw werk gaan. Een stukje van de zorg en opvoeding willen wij als kinderdagverblijf graag met u delen en van u overnemen.

Inspectierapport

Wij zijn trots op ons inspectierapport, download het hier:

 Download Inspectierapport BSO

Wat is BSO?

Een buitenschoolse opvang (BSO) is een opvang voor kinderen tussen de vier en de twaalf jaar. De BSO vindt plaats voor, tijdens en na schooltijd. Ook in de vakanties en op studiedagen (margedagen) biedt de BSO opvang aan kinderen.

Wij brengen en halen de kinderen die naar basisschool de Borgstee of de Triangel gaan, meestal lopend.

Onze bso is ondergebracht bij basisschool de Triangel in Grijpskerk. Hier maken wij gebruik van de faciliteiten o.a van de royale buitenruimte met veel groen, zon en schaduw. Juist uit schooltijd is het fijn om de energie kwijt te kunnen in de frisse buitenlucht.

De bso bestaat uit maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De groep wordt verdeeld in basisgroepen met behulp van kleuren.

Kinderen zijn afhankelijk van leeftijd, ingedeeld in kleuren. De kleuren met foto’s hangen op de deur.  Elk kind heeft een kleur knijper met zijn/ haar foto erop. Tijdens eet/drink momenten zitten de kinderen in vaste basisgroepen. (dezelfde kleur bij elkaar). Na het eten/ drinken kunnen kinderen kiezen waar ze willen gaan spelen of dat ze mee willen doen met een activiteit/ workshop. Dit biedt veel structuur, overzicht en duidelijkheid.

De buitenschoolse opvang beschikt over 1 groepsruimte met een speelzoldertje, een ruime binnenplaats, een speellokaal wanneer het slecht weer is. Een buitenspeelplaats op het gras met een betegelde speelplein, een voetvalveld, diverse speel attributen etc.

Wennen

De eerste keer naar de buitenschoolse opvang is leuk, maar vaak ook spannend. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw kind een paar keer mee te laten draaien op de bso, voordat uw kind naar de bso gaat. Wij vinden het belangrijk om aan deze periode extra aandacht te schenken. Met een rustige opstartperiode kunnen kinderen en ouders/ verzorgers wennen aan de pedagogisch medewerkers, de groep en de andere kinderen.

Voorafgaand aan deze periode vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats.Hierin besteden wij aandacht aan zaken als eet – en drinkgewoonten en de omgang met uw kind. Eveneens bespreken we met u de huisregels van onze opvang en het verloop van de wenperiode.Indien uw kind al op de dagopvang verblijft zal voordat hij of zij de leeftijd van 4 jaar bereikt in overleg met de ouders een aantal keren gaan wennen op de BSO. Per kind wordt gekeken hoe vaak dit nodig is.

Dagindeling

Vanaf 7.00 uur: Komen de kinderen die naar school gebracht worden om 8.15 uur. De kleuters brengen we in de klassen

12.00 uur: Halen we de kinderen die ‘s middags niet naar school gaan. Zij eten bij de bso een lunch.

14.30/ 15.15 uur: Halen we de kinderen op van beide scholen in Grijpskerk. We gaan met z’n allen aan tafel voor drinken en een cracker met kaas/ vlees/ smeerkaas/ smeerworst. We gaan weer van tafel als iedereen klaar is. De kinderen maken dan zelf de handen en mond schoon met een (wegwerp)washandje.

Dan is er tijd voor ontspanning wat kan bestaan uit buitenspelen/ knutselen/ çhillen/ een spel/ of meedoen met een workshop. Op school zijn er al genoeg dingen die kinderen “moeten”. We vinden het daarom belangrijk dat de kinderen zich vooral kunnen ontspannen op de bso.

Rond 16.45 uur: Bieden we de kinderen een stuk fruit, een stuk rauwkost en een beker water aan. We vinden het belangrijk om bewust met voeding bezig te zijn. Daarom proberen we geraffineerde suikers te ontwijken. Dat betekend niet dat we met speciale dagen/ feestdagen of traktaties zoetigheid uit de weg gaan.

Tijdens de vakanties is de bso ook geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur.

BSO en (sport) activiteiten

Onze activiteiten worden groepsgericht aangeboden in wisselende samenstellingen. De aangeboden activiteiten zijn gericht op ontspanning na schooltijd en tijdens de schoolvakanties. Zowel het groepsbelang als het individuele belang van het kind is belangrijk.

We werken het hele jaar door met thema’s waarbij verschillende activiteiten worden georganiseerd.

Tevens maken we in de vakanties regelmatig uitstapjes naar aanleiding van het thema. Eenmaal per jaar organiseren we buiten de bso openingstijden om, een disco of een filmavond.

Ook organiseren we jaarlijks een kindervergadering waarbij we de kinderen laten vertellen over de leuke dingen op de bso, de minder leuke dingen op de bso. Maar met name hoe we het nog leuker kunnen maken. Wij vinden namelijk dat kinderen goed ideeën hebben. Regelmatig organiseren we sportieve workshops voor de kinderen, zoals bijv. yoga, een serie tennislessen. We maken kennis met Djembé en ook scouting activiteiten staan op de planning.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen sport of muziek kunnen blijven volgen. De bso moet daar geen belemmering in zijn. Daarom bestaat de mogelijkheid uw kind naar zijn/ haar sport te brengen.

Inschrijven

Onder het kopje formulieren vind u ook een aanvraagformulier voor de bso.

Wanneer wij deze ingevuld van u hebben ontvangen, maken wij vrijblijvend een contractvoorstel.

Aan de hand daarvan kunnen we het contract opmaken.

To Top