Buiten Spelen

Buiten zijn en buiten spelen vinden de meeste kinderen heerlijk en biedt ze mogelijkheden om te rennen, roepen, fietsen, etc.

Activiteiten en thema’s

Dagelijks doen we activiteiten op beide groepen. Hierbij kunt u denken aan onder andere : Zingen, lezen, spelletjes spelen, knutselen en tekenen.

Professionaliteit

Kinderopvang Vrolijk is een organisatie die kwalitatieve en professionele opvang biedt aan haar kinderen in de leeftijd van 0/4 jaar, 2/4 jaar en 4/12 jaar.

Gezonde kinderopvang

Kinderopvang Vrolijk is een gezonde kinderopvang. Want; elk kind verdient een gezonde start!

Nieuws

School in beweging

Dagelijks druk bewogen

De digitalisering heeft niet alleen maar voordelen maar ook nadelen, zo concludeert het Trimbus Instituut. Zo zitten we meer stil dan ooit. En dat kan anders, ook binnen de opvang, dacht Kinderopvang Vrolijk. Zij bundelden hun krachten met professionals die betrokken zijn bij het project ‘De School in Beweging’.

Binnen zijn er zo’n tien peuters druk aan het spelen. Met een ballon in hun handen springen ze van hoepel naar hoepel. Ook zijn er obstakels waarbij ze hun voeten bewust moeten neerzetten om overeind te blijven. Dat lukt uitstekend, maar leidt wel tot vertraging en dus een file. ‘O, file’, zegt een tweejarige peuter met al het geduld van de wereld.

 Lees het hele artikel – week 9 – 28 februari 2023, pag. 14

Braakballen pluizen

Braakballen pluizen bij Vrolijk

De bso-kinderen van kinderopvang Vrolijk in Grijpskerk gingen vorige week braakballen pluizen. Braakballen worden ook wel uilenballen genoemd. Ze bestaan uit onverteerbare prooi-resten van uilen. Zo vonden de kinderen botjes, schedels en haar van muizen of andere kleine dieren. Een aantal kinderen dachten eerst ‘ieuw’, maar eigenlijk was het reuze spannend en interessant. De ballen werden heel voorzichtig uitgeplozen met behulp van een pincet of sateprikker. Daarna worden de kleine botjes schoongemaakt met een tandenborstel. Met behulp van de vergrootglas en microscoop hebben de kinderen zelfs tandjes aan de kaken kunnen ontdekken. Als uilen veel eten kunnen ze wel twee braakballen per dag maken.

Na afloop konden de kinderen hun botjes meenemen naar huis. Er werd zelfs geopperd om de botjes aan elkaar te lijmen en de muis in elkaar te zetten. Daar was op de bso helaas geen tijd meer voor.

 Artikel: De Streekkrant

Waar kunt u ons vinden en hoe kunt u ons bereiken?

Dagopvang en correspondentie adres:

Aykemaburchtstraat 16, 9843BE Grijpskerk

Buitenschoolse opvang:

Kievitsweg 2a, 9843 HA Grijpskerk

Peuterschool de Ukkepuk:

De Singel 11, 9843 ES Grijpskerk

info@kinderopvangvrolijk.nl

0594-699835

LRK dagopvang 171707734

LRK buitenschoolse opvang 309567488

LRK peuteropvang 269405963

To Top