Risico-inventarisatie

Bij Kinderopvang Vrolijk werken wij met een gestructureerde methode om de gezondheid en veiligheid in onze kinderopvang te waarborgen. Met de invoering van de Wet kinderopvang zijn wij zelf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. Wij doen dit middels de Risicomonitor Kinderopvang. Met de monitor inventariseren wij eenvoudig op locatieniveau de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Aan de hand van deze risico-inventarisatie wordt een plan van aanpak gemaakt om de veiligheid voor de kinderen te verbeteren en worden er maatregelen genomen om de hygiëne voorschriften zo goed mogelijk na te leven. Dit plan wordt besproken in het team, geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Veiligheid

In het gebouw zijn de nooduitgangen aangegeven. Deze signaleringen worden jaarlijks gecontroleerd door de installateur. Tevens houden we jaarlijks een brandoefening. We hebben een evacuatie touw waar de kinderen zich aan vast moeten houden. Alle medewerkers zijn in het bezit van kinder EHBO. Dagelijks is er een medewerkers aanwezig die in het bezit is van een geldig BHV- diploma.

Beide locaties staan onder het toeziends oog van de GGD. Ieder jaar wordt Vrolijk getoetst door de GGD in opdracht van de Gemeente Zuidhorn, in het kader van Verordening Kinderopvang. Zij beoordelen hoe wij ons vastgestelde pedagogische beleidsplan uitvoeren en of wij aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen. Denk daarbij ook aan de brandveiligheid, hygiëne en kwaliteit.

Het team

Kinderopvang is mensenwerk. Daarom is het van groot belang dat het werven van pedagogisch medewerkers zorgvuldig gebeurt. De pedagogisch medewerkers van kinderopvang Vrolijk zijn professioneel, hebben liefde voor de kinderen en passie voor hun werk. Door open te staan voor de kinderen en zich te verplaatsen in hun belevingswereld, maken zij van elke dag een feest. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom selecteren we niet alleen op de juiste diploma’s conform de bepaling in de CAO, maar ook op de juiste instelling. We letten op motivatie, enthousiasme en betrokkenheid én houden die scherp.Bij kinderopvang Vrolijk streven we ernaar om de beste mensen te werven én te behouden. Wij staan garant voor een sterk team van betrouwbare en gekwalificeerde medewerkers. Als kinderopvangorganisatie hebben wij de verantwoordelijkheid onze medewerkers op de juiste plek in te zetten om de veiligheid, continuïteit en kwaliteit, die u als ouder en kind van ons mag verwachten, te waarborgen.

Al onze medewerkers en stagiaires zijn verplicht om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overhandigen. In geval van ziekte of vakantie, wordt vervanging intern opgelost zodat de kinderen vertrouwde personen om zich heen hebben.

Pedagogisch medewerkers in opleiding

Binnen kinderopvang Vrolijk wordt pedagogisch medewerkers in opleiding een kans geboden het praktijkgedeelte van de opleiding bij ons in te vullen. Onze kinderopvang is een erkend leerbedrijf voor MBO niveau 3 en 4 stagiaires die een opleiding tot pedagogisch werker volgen.

erkend-leerbedrijf

De directie

Aan het roer van de kleinschalige kinderopvang in Grijpskerk staan Martine de Groot en Margreet Meirink. Door hun jarenlange ervaringen in het werkveld weten ze heel goed wat ze belangrijk vinden in hun eigen onderneming.Vriendelijkheid, kind- en klantgericht zijn de kernwaarden waar ze voor staan.

Margreet & Martine zijn dagelijks aanwezig om zorg te dragen voor het coördineren van de algemene bedrijfsvoering, realiseren en uitvoeren van het beleid, personeelsbeheer, de kwaliteit en de financiën van de kinderopvang.

Als eigenaren van kinderopvang Vrolijk stellen ze hoge eisen aan de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Als werkende ouder zijn ze ervan bewust dat het van essentieel belang voor de kinderen en ouders is om kwalitatief goede kinderopvang te leveren. Voor hun de taak om dit samen met het team hoog in het vaandel te houden. Er heerst een open aanspreekcultuur, waardoor de sfeer goed blijft. We waarderen elkaar om elkaar kwaliteiten.

Het team bestaat uit enthousiaste mensen met ieder hun eigen talent, een eigen unieke inbreng. Maar allen met een gezamenlijk passie: kinderen en hun ontwikkeling!

To Top