Vanzelfsprekend zijn de groepsruimten zo veilig mogelijk ingedeeld. In het gebouw zijn de nooduitgangen aangegeven. Deze signaleringen worden jaarlijks gecontroleerd door de installateur. Tevens houden we jaarlijks een brandoefening. De meeste medewerkers zijn in het bezit van een BHV diploma.

Beide locaties staan onder het toeziends oog van de GGD. Ieder jaar wordt Vrolijk getoetst door de GGD in opdracht van de Gemeente Zuidhorn, in het kader van Verordening Kinderopvang. Zij beoordelen hoe wij ons vastgestelde pedagogische beleidsplan uitvoeren en of wij aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen. Denk daarbij ook aan de brandveiligheid, hygiëne en kwaliteit.

Team:

Kinderopvang Vrolijk is een kleine organisatie die zich kenmerkt door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. De pedagogisch medewerkers spelen een hele belangrijke rol in de dagelijkse omgang met kinderen en ouders/ verzorgers.

Vrolijk besteedt daarom veel zorg en aandacht aan het aannemen, trainen en begeleiden van haar personeel. Al onze medewerkers en stagiaires zijn verplicht om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overhandigen.

erkend-leerbedrijf

Op elke groep zijn dagelijks vaste pedagogisch medewerkers werkzaam die minimaal in het bezit zijn van een mbo diploma sociaal agogisch werker (voorheen sociaal pedagogisch werker). Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door stagiaires, waar Vrolijk graag een leuke en goede leeromgeving aan biedt. In geval van ziekte of vakantie, wordt vervanging intern opgelost zodat de kinderen vertrouwde personen om zich heen hebben.

To Top